0917556916

Home / 2019

Yearly Archives: 2019

NẤU ĂN ĐÃ DẠY MÌNH ĐIỀU GÌ ?

Nấu ăn

1. Chấp nhận sự khác biệt Mỗi người sẽ có mỗi khẩu vị riêng dựa trên các quan điểm, nền tảng giáo dục từ trước, vốn hiểu biết, nền văn hóa ẩm thực vùng miền, cái vị mình thích chưa chắc người khác thích và ngược lại. Món ăn mình ...

Read More »